ANASAYFA

ELFE IP PBX TELE­FON SANTRALI

Elfe IP Tele­fon Santralı, win­dows tabanlı işle­tim sis­tem­leri için geliştir­ilen; küçük, orta ve büyük işlet­mel­erde kul­lanıl­maya uygun, yapı­landırıl­ması kolay, pro­fesy­onel bir ip tabanlı tele­fon santralı yazılımıdır. Gelenek­sel ana­log santral­lerini yerini tama­men alan, sis­tem yöneti­ci­leri tarafın­dan kolaylıkla idare edilebilen ve en önem­lisi Win­dows ağ alt yapısıyla iyi ente­gre ola­bilen diji­tal bir santral yazılımıdır.
Detay­lar…

NUMARA TAH­SİSİ VE TAŞIMA

ELFE IP Tele­fon Santralı, linux tabanlı işle­tim sis­tem­leri için geliştir­ilen; küçük, orta ve büyük işlet­mel­erde kul­lanıl­maya uygun, yapı­landırıl­ması kolay, pro­fesy­onel bir ip tabanlı tele­fon santralı yazılımıdır. Hız ve esnek­lik gereksin­im­lerini fazlasıyla karşılar. CRM yazılım­ları gibi alt yapılarda; iletişim uygu­la­maları geliştirmek için çok uygun­dur ve linux ağ alt yapısıyla iyi ente­gre ola­bilen diji­tal bir santral yazılımıdır.
Detay­lar…

ELFE IP PBX BULUT TELE­FON SANTRALI

ELFE IP Bulut Tele­fon Santralı, linux tabanlı işle­tim sis­tem­leri için geliştir­ilen; küçük, orta ve büyük işlet­mel­erde kul­lanıl­maya uygun, yapı­landırıl­ması kolay, pro­fesy­onel bir ip tabanlı tele­fon santralı yazılımıdır. Hız ve esnek­lik gereksin­im­lerini fazlasıyla karşılar. CRM yazılım­ları gibi alt yapılarda; iletişim uygu­la­maları geliştirmek için çok uygun­dur ve linux ağ alt yapısıyla iyi ente­gre ola­bilen diji­tal bir santral yazılımıdır.
Detay­lar…